Noteikumi un nosacījumi

NOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS LIETOTIE TERMINI

Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA"Deniels" vienotais reģistrācijas numurs 40003278240, juridiskā adrese Rīga, Šampētera ielā 16A , faktiskā adrese Rīga, Šampētera ielā 16A , e-pasts info@donati.lv

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs — persona, kura veic preču iegādi Pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece — jebkura lieta, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod Patērētājam caur šo interneta vietni;

Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā Ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti;

Garantija — Ražotāja, Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka Prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un Ražotājs, Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos;

Lietošanas noteikumi — Ražotāja vai Pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot Prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu Patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas — Interneta vietnē norādītās Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod Preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par Preces piegādi;

Interneta vietne — Pārdevēja interneta vietne www.danieledonati.lv

Puses — Pārdevējs un Pircējs;

Vispārējie noteikumi un nosacījumi — šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi un nosacījumi).

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

1.2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

1.3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

1.4. Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.

1.5. Apskatāmo preču apraksts un krāsas tonis var nedaudz atšķirties.

2. Patērētāja atteikuma tiesību izmantošana un atbildība

2.1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no Preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot piegādes izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.2. Atteikšanās paziņošanai Patērētājs izmanto brīvā formā iesniegtu vai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti norāda:

Adresātu (Pārdevēja nosaukums, faktiskā adrese, e-pasta adresi)

"Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas Preces iegādes"

Iesniegumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums

Patērētāja vārds un uzvārds

Patērētāja adrese

Datums

2.3. Atdodamā Prece Patērētājam jānogādā Rīgā, Šampētera ielā 16A (adrese) un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.

2.4. Izmantojot atteikuma tiesības, Patērētājs drīkst atgriezt Preci Pārdevējam bez iepakojuma, ja Patērētājam nav bijis iespējams aplūkot Preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt Preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav uzskatāms par Preces neatņemamu sastāvdaļu.

2.5. Nauda par Preci tiek atgriezta, izmantojot oriģinālo apmaksas veidu.

2.6. Patērētāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā atgriezt Preci Pārdevējam. Patērētājs ir atbildīgs par to, ka prece nav lietota un atgriež preci tās oriģinālajā kvalitātē.

2.7.Pārdevēja  pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad viņš saņēmis atgriezto preci, atmaksāt Patērētājam viņa samaksāto naudas summu

3. Garantija

3.1. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces, ja precei ir konstatēti ražošanas defekti divu gadu laikā no Preces iegādes dienas. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Patērētājs pieņēmis attiecīgo Preci.

3.2. Piesakot Ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par Preces trūkumiem, Patērētājs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

3.3. Patērētāja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu, un Patērētājs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

4. Piegāde

   Piegāde tiek izpildīta :

Latvijā un Baltijas valstīs 5 darba dienu laikā  (Lietuvas un Igaunijas salas neapkalpojam)

Eiropā 10 darba dienu laikā

  Kurjers ar Jums sazināsies:

Ja adresātu nevar sazvanīt un viņa nav mājās, pasūtījums tiek atgriezts Pārdevējam, un atkārtoti piegādāts pēc norādītās adreses citā laikā (papildus piemaksa par piegādi).

5. Apmaksa

Preces apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem: veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu, Visa vai MasterCard maksājumu karti.

6. Strīdu risināšana

No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.

1. Konfidencialitātes politika

1.1. Šī Konfidencialitātes politika ir paredzēta tam kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Deniels" vienotais reģistrācijas numurs 40003278240, juridiskā adrese Rīga, Šampētera ielā 16A (turpmāk – Pārdevējs) apkopo, izmanto un apstrādā personisko informāciju, kuru Pircējs sniedz Pārdevēja Interneta vietnē.

1.2. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pārdevēja interneta vietni www.danieledonati.lv (turpmāk - Interneta vietne), kura pieder un kuru pārvalda Pārdevējs.

1.3. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pircēju jeb šīs Interneta vietnes lietotāju personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

2. Datu ieguve un izmantošana

2.1. Par personas datiem uzskatāma informācija, kuru ar Pārdevēja un Pircēja piekrišanu Pārdevējs saņem no Pircēja, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, ka arī, lai turpmāk sazinātos ar Pircēju.

2.2. Pircēju datu iegūšana notiek tad, kad Pircējs sniedz kontaktinformāciju vai citus datus šajā Interneta vietnē.

2.3. Visi Pircēja personiskie dati ir konfidenciāli, izņemot gadījumus, kas ir aprakstīti normatīvajos aktos.

2.4. Izmantojot iegūtos datus, Pārdevējs var informēt Pircēju par precēm, notikumiem un jaunumiem, kas ir saistīti ar Interneta vietni.

2.5. Jebkurā laikā Pircējs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja nevēlas saņemt informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem.

2.6. Pircēja dati tiek izmantoti veicot preču piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma.

2.7. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.

3. Izmaiņas datos

3.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību.

3.2. Par datu maiņu Pircējs informē Pārdevēju caur e-pastu info@donati.lv

4. Piekļuve datiem

4.1. Pārdevējs var atklāt Pircēju datus, ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.

4.2. Pircējam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt informāciju par to

kādas ziņas par viņu ir iegūtas.

5. Interneta Protokola adrešu izmantojums

5.1. IP adrese ir skaitļu virkne, kas automātiski tiek piešķirta datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.

5.2. Pārdevējs var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Pārdevējam nav mērķa pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.

5.3. Pārdevējs var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.

6. Sīkdatnes

6.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikā. Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.

6.2. Pārdevējs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes.

7. Drošība

7.1. Pārdevējs izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

7.2. Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Pārdevēja darbiniekiem. Pārdevējs veic aizsardzības pasākumus, tomēr nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.

8. Saistošie nosacījumi

Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietnes lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pārdevējam ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

9. Izmaiņas

Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt atjaunoti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem izpazīties.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu